Hện tại, website đang trong quá trình bảo trì. Bạn vẫn có thể xem thông tin và liên hệ tại web cũ: http://kythuatmoivn.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MỚI
1068 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
ĐT: 028 3981 6230/3981 6231
FAX: 028 3981 6437
Email: info@kythuatmoi.vn
Website: www.kythuatmoi.vn