Cán Đèn Được INTERTEK Kiểm Nghiệm

2016 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Mới đã hoàn tất việc kiểm nghiệm cán đèn thông qua Công ty Intertek

Nhằm giữ vững mục tiêu chất lượng sản phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi khách hàng, trong dịp trung thu 2016 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Mới đã hoàn tất việc kiểm nghiệm cán đèn thông qua Công ty Intertek. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Danh sách Cán đèn đã qua kiểm nghiệm:

You can compare max 4 products.