QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

  • Thanh toán trực tiếp tại công ty chi tiết xin liên hệ nhân viên kinh doanh.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng:

+ Ngân hàng Á châu

Tên tài khoản: Cty Cổ phần Kỹ Thuật Mới

Số tài khoản: 17798969

Chi nhánh:  ACB-Tùng Thiện Vương

+ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tên tài khoản: Cty Cổ phần Kỹ Thuật Mới

Số tài khoản: 102010000155230

Chi nhánh 8

+Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên Tài khoản: Cty Cổ phần Kỹ Thuật Mới

Số tài khoản: 0171003451959

Chi nhánh: Tây Sài gòn

You can compare max 4 products.